L'arquitectura popular es defineix com "l'art i la tècnica de projectar, construir i transformar l'entorn vital del grup social entés com a poble"